IMG_coope

L’Associació per al foment de la màgia Actitud W242, coorganitzadora del festival, destina la recaptació total* de les entrades de totes les gales i espectacles del TrèvolH 2021 a finançar el projecte que la Fundació Campaner desenvolupa a Níger, concretament a la regió de Diffa, que té per objectiu la cura, prevenció i erradicació de la malaltia del NOMA.

El Noma o Cancrum Oris, és una infecció de gangrena d’acció ràpida que destrueix les membranes mucoses dels teixits orals i facials. Es desconeix l’etologia exacta d’ell però amb major freqüència ocorre en infants malnodrits i que viuen en àrees amb el sanejament deficient així com indiquen les dades de l’Organització Mundial de la Salut i per l’ experiència pròpia de la Fundació Campaner en el terreny durant aquests anys. El Noma amb penicil·lina es cura però la prevenció de la malaltia es basa en una alimentació equilibrada i higiene.

Níger és un país de l’Àfrica Occidental, quasi tres vegades més gran que Espanya, amb predomini de zones desèrtiques, amb baixa densitat de població i gran manca de recursos naturals. Níger té l’índex de desenvolupament humà més baix dels 189 països analitzats per les Nacions Unides. La Fundació Campaner actua sobretot en la regió de Diffa, al sud-est del país a més de 1.500 km de la capital, Niamey. Diffa a més de ser una de les regions més pobres del Níger està greument afectada per la pressió que Boko Haram exerceix des de la veïna Nigèria.

La Fundació Campaner entén que per aconseguir l’erradicació del Noma al Níger no hi ha prou, amb afrontar els aspectes mèdics del problema. S’ha d’actuar també sobre les causes que fan que la malaltia prosperi, i sobre la capacitat dels nens, i especialment les nenes, de poder tenir una vida digna, més enllà de l’estigma cultural, després d’haver superat o evitat la malaltia. És per això que la Fundació Campaner defineix la seva actuació a partir de tres eixos bàsics; la prevenció de la malaltia, l’assistència sanitària i la reinserció dels infants afectats.

Podeu conèixer el projecte en profunditat visitant: http://www.fundacioncampaner.com

La màgia del TrèvoLH viatjarà fins a Niger per omplir-lo d’il·lusió.

*(descomptant impostos i comissions de les plataformes de venta digital)