IMG_coope

L’Associació per al foment de la màgia Actitud W242, coorganitzadora del festival, destina la recaptació total* de les entrades de totes les gales i espectacles del TrèvolH 2019 a finançar el “Projecte de salut als campaments de refugiats i refugiades” de l’ONGD L’Hospitalet amb el Sàhara. La recaptació es destinarà a col•laborar en el finançament d’aquest i altre projectes de l’ONGD.

L’Associació L’Hospitalet amb el Sàhara va ser constituïda l’any 1.996 per un grup de famílies de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, que van acollir nens i nenes procedents dels campaments de refugiats de Tindouf a Argèlia. És una ONG, sense ànim de lucre, que treballa per augmentar la consciència i la col·laboració ciutadana vers la situació del poble sahrauí, per a desenvolupar projectes de cooperació i solidaritat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida als campaments de refugiats.

Fa uns mesos es celebraven els 43 anys de la proclamació de la RASD, la República Àrab Sahrauí Democràtica. 43 anys de lluita, 43 anys de pacifica resistència, 43 anys refugiats a la hamada argelina, 43 anys de DIGNITAT de tot un poble.

Entre els diferents projectes que desenvolupa l’associació, realitza el Projecte de salut als campaments de refugiats i refugiades. Aquest projecte, engloba diferents accions dirigides a millorar la salut dels refugiats/es sahrauís i a proporcionar tant medicaments com material sanitari, prèvia demanda tant dels diferents ambulatoris com de col·lectius que treballen en els àmbits de la salut als campaments com, els Afectats per les mines anti-persona, el Col·lectiu de Llevadores, l’ambulatori de Castro, entre d’altres.

La recaptació del festival, es destinarà concretament a la reconstrucció de l’espai de l’ambulatori de Castro, una escola d’educació especial ubicada en una de las wilayas dels campaments. Aquest ambulatori disposa d’un dispensari mèdic, on es distribueixen medicaments a la població sahrauí de forma gratuïta. El dispensari, que actualment es troba en mal estat i no reuneix unes condicions mínimes de salut i seguretat, es podrà reconstruir gràcies a la donació recollida de les gales i espectacles del Festival de màgia de prop TrèvoLH 2019.

La màgia del TrèvoLH ja viatja fins el Sàhara per omplir-lo d’il·lusió.
LHS logo_pet

*(descomptant impostos i comissions de les plataformes de venta digital)